Jump to content
Cover for Socialt oacceptabelt : Ett reportage om svensk prostitutionspolitik
Isbn: 978-91-7445-069-9
Publisher: Atlas
Category:
Society & Culture
Accessible since: April 2023
Narrator: Helena Björk
Length: 7 hours 5 minutes

Audiobook

Socialt oacceptabelt : Ett reportage om svensk prostitutionspolitik

1999 blev Sverige först i världen med att kriminalisera sexköp. Den nya svenska prostitutionspolitiken skulle vila på två ben: ett brottsbekämpande och ett socialt stödjande. Men i själva verket tycks den ha haltat fram på det ena i över tjugo år.

I den här reportageboken söker sig journalisten Helena Björk bortom den sönderslitande frågan om kriminaliseringen av sexköp fungerat eller inte. Hon talar med socialarbetare, aktivister, forskare och politiker som menar att hjälpen samhället skulle ge inte funnits där. Bland dem som befunnit sig i prostitution är besvikelsen stor.

Har debatten om sexköpsförbudet stått i vägen för en prostitutionspolitik som har mer att ge än brott och straff?

Parallellt med skildringen av samhällsutvecklingen löper berättelserna om Julia, Danielle och Jasmine; om deras liv innan, under och efter prostitution. Tre berättelser om respektlöshet, försummelse, ensamhet, orättvisa, våld och makt – men också om en feministisk revolution, tacksamhet och listen att själv vrida sig ur händerna på en människohandlare.


Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone